Επικοινωνία | Wonderplant Ελληνική Ντομάτα Υδροπονίας

Επικοινωνία

Η Wonderplant εφαρμόζει πολιτική ανοιχτής επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό, τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους. Εξελίσσεται με τη συμβολή νέων ιδεών και τη συμμετοχή των ανθρώπων που μοιράζονται τις αξίες της αειφόρου ανάπτυξης.

Πώς θα επικοινωνήσετε καλύτερα μαζί μας

Σας ακούμε