Η εταιρεία | Wonderplant Ελληνική Ντομάτα Υδροπονίας

Η εταιρεία

Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα – Επένδυση στο μέλλον της ελληνικής γεωργίας – Προστασία του φυσικού πλούτου

Ποιοί είμαστε

Ελληνική ντομάτα

Η Wonderplant είναι ελληνική εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε το 2008 προκειμένου να υποστηρίξει με γνώση και σύγχρονες μεθόδους την πρωτογενή αγροτική παραγωγή της χώρας και να επενδύσει, με πρωτοφανές οικονομικό εύρος, στην αειφορία και το μέλλον των ελληνικών κηπευτικών προϊόντων. 
Το 2011 λειτούργησε στην Πετρούσα της Δράμας πρότυπη υδροπονική μονάδα καλλιέργειας ντομάτας, με πρωτοποριακού τύπου υαλόφρακτο θερμοκήπιο PAD & FAN και σύστημα παραγωγής το οποίο εξασφαλίζει πολλαπλές στρεμματικές αποδόσεις εξαιρετικών καρπών σε εννεάμηνη βάση. 
Χάρη σε συνεχείς επενδύσεις, στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και την υιοθέτηση αυστηρών κανονισμών στην παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των προϊόντων της, η εταιρεία προσφέρει στους καταναλωτές ποιοτικές, ασφαλείς και διακεκριμένης διατροφικής αξίας ντομάτες. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή, με συνεχή επαγρύπνηση και έρευνα που πιστοποιείται από διεθνείς οργανισμούς, η Wonderplant επιτυγχάνει βέλτιστη παραγωγή τριών διαφορετικών τύπων ντομάτας σε σύνολο 15 χιλιάδων τόνων ετησίως. 

Μέθοδος παραγωγής

Υδροπονία – Τεχνολογία

Με την επιλογή της υδροπονίας, και παρά το μεγάλο κόστος της επένδυσης που αυτή προϋποθέτει, η Wonderplant επιβεβαιώνει έμπρακτα τον σεβασμό της στο περιβάλλον και τη δέσμευσή της στην υπεύθυνη διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων και της αναγκαίας ενέργειας. 
Η προηγμένη μέθοδος παραγωγής της Wonderplant διακρίνεται για τον πολυδιάστατο, επιστημονικό χαρακτήρα της και περιλαμβάνει:

  • Λειτουργία υπερσύγχρονου γυάλινου θερμοκηπίου με σύστημα φυσικού δροσισμού PAD & FAN για απόδοση και στους θερινούς μήνες.
  • Κάλυψη άγονης γης με χρήση υποστρωμάτων πετροβάμβακα. Τοποθέτηση της καλλιέργειας σε ευνοϊκό για τη φροντίδα της ύψος.
  • Εφαρμογή σύνθετων συστημάτων μόνωσης, σκίασης και ηλεκτρονικού ελέγχου του μικροκλίματος καλλιέργειας.
  • Φυσική επικονίαση των φυτών με βομβίνους και εφαρμογή σύγχρονων αρχών διαχείρισης εχθρών της καλλιέργειας.
  • Ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, φίλτρανσης και ανακύκλωσης του νερού και εφαρμογή στάγδην άρδευσης.
  • Χρήση τεχνολογίας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ).
  • Λειτουργία τεχνολογικά προηγμένων γραμμών διαλογής, συσκευασίας και αποθήκευσης των προϊόντων.

 

Οι αξίες μας

Ευθύνη, Συνέπεια, Φροντίδα

Τεχνολογική πρόοδος

Επενδύουμε συνεχώς σε εξοπλισμό και καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας, συσκευασίας και διάθεσης των προϊόντων μας. Συνεργαζόμαστε με ειδικούς επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την ανάπτυξη των μονάδων μας με τρόπο που ενισχύει την παραγωγικότητα και εξασφαλίζει το μέλλον της εταιρείας και των εργαζομένων της.

Ανώτερη ποιότητα και ασφάλεια

Εφαρμόζουμε αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου της παραγωγής μας, ανανεώνουμε διαρκώς τις πιστοποιήσεις μας από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς, μεριμνούμε για την ασφάλεια της υγείας και της εργασίας και προστατεύουμε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας.

Αειφορία

Ο σεβασμός μας προς τους φυσικούς πόρους της ελληνικής γης, τον ανθρώπινο μόχθο και την ισορροπία του οικοσυστήματος οδηγεί τις αποφάσεις μας. Οι τεχνολογίες που εφαρμόζουμε έχουν στόχο τη φροντίδα της γης, την ανακύκλωση του νερού, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάπτυξη της απασχόλησης σε βάθος χρόνου.

Εφαρμογή των νόμων

Τηρούμε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία καθώς και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες επιχειρηματικότητας, με τη συνέπεια και ευθύνη που πιστεύουμε ότι οφείλουμε στους πελάτες, στους εργαζόμενους, στους μετόχους μας, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.

Εγκαταστάσεις

Υποδομή

240 στρέμματα στεγασμένων εγκαταστάσεων – 220.000 τ.μ. γυάλινων θερμοκηπίων και 20.000 τ.μ. βοηθητικών χώρων και συσκευαστηρίων– συνθέτουν τη μεγαλύτερη και πλέον σύγχρονη μονάδα παραγωγής ντομάτας στην Πετρούσα της Δράμας, στη Βόρεια Ελλάδα. 
Με πρωτοπόρες εφαρμογές ελέγχου και ασφάλειας, οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Wonderplant υποστηρίζουν μια παραγωγή άνω των 15.000 τόνων ντομάτας ετησίως.

 

Ανθρώπινο δυναμικό

Εργασία

Οι άνθρωποι της Wonderplant είναι η κινητήρια δύναμη του παραγωγικού εγχειρήματος και οι πρώτοι συμμέτοχοι στο όραμα και την προσπάθεια για την επιτυχία του: 70% εξειδικευμένοι φυτοκόμοι, 16% τεχνικοί και 14% επιστημονικό προσωπικό– συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης και απολαμβάνουν ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόσθετες παροχές και ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Οι άνθρωποι της Wonderplant είναι το εχέγγυο της άριστης παραγωγής της εταιρείας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εμπιστοσύνη, Κοινωνία

Η Wonderplant ανανεώνει διαρκώς τη σχέση της με τους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα, με τους εργαζόμενους και τις γενιές νέων επιστημόνων που εκπαιδεύονται στους χώρους της. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην τοπική κοινωνία της Δράμας, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας και σχολικές κοινότητες στις οποίες παρέχεται, με τη συνεργασία κατοίκων και φορέων, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, τεχνογνωσία σχετικά με την καλλιέργεια και τη φύση και στοχευμένη υποστήριξη δράσεων. 
Ο σεβασμός της Wonderplant για τη γη και τους ανθρώπους εκφράζεται με πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης της ποιοτικής γεωργικής παραγωγής και την κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών της εγχώριας αγοράς κατά προτεραιότητα.

Πιστοποιήσεις

Έλεγχος

H Wonderplant εξασφαλίζει και ανανεώνει διεθνείς πιστοποιήσεις κύρους, με συνεχή έλεγχο και βελτιστοποίηση των πρακτικών και πρωτοκόλλων λειτουργίας της.
Οι πιστοποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν:

 

agro2-icon-gr-certificate.png
tuvhellas-icon-certificate.png