Σε 120 στρέμματα υαλόφρακτου θερμοκηπίου υψηλής τεχνολογίας, βοηθητικών χώρων και συσκευαστηρίου-τυποποιητηρίου στην Πετρούσα Δράμας, παράγουμε και συσκευάζουμε ανώτερης ποιότητας επιτραπέζια ντομάτα-beef και ντομάτα σε τσαμπί-cluster με τη μέθοδο της υδροπονίας και σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή.

30.000.000€
η μεγαλύτερη επένδυση στη γεωργία

120.000m2 στεγασμένου χώρου

66.000m γραμμές φύτευσης
329.000 ντοματιές
9 μήνες συνεχόμενη παραγωγή

ολοκληρωμένη καταπολέμηση εχθρών
φυσική επικονίαση με βομβίνους

εξοικονόμηση υδάτινων πόρων

περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή τεχνολογία, με αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας και των καυσαερίων CO2 του φυσικού αερίου στην καλλιέργεια και ταυτόχρονη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού

σταθερή ποιότητα

Δείτε την εταιρία μας καλύτερα